Mit jelent ez a vár?

2016. január 22.

2016-01-21, csütörtök

 

1. Egy mondat,

amit 2016-ban mindenképp szeretnék kimondani. Körben ülve játszuk.

2. -Gyere ide! -Nem megyek!

Körben állunk, a játékvezető középen. Odafordul valakihez és azt mondja: Gyere ide! A válasz minden esetben: Nem megyek! Ezalatt a többiek feladata az, hogy a körben álló mögött összekacsintsanak és helyet cseréljenek egymással. Ha a körben álló észreveszi és elkapja, megérinti valamelyiket, onnantól az az ember áll a kör közepén.

3. Körben állva taps továbbküldése

Hány másodperc lesz a rekordunk? Csak akkor adhatod tovább a tapsot, ha megkaptad az előtted lévőtől...

4. Közös vár építése

A csoport feladata nagyobb méretű kartonlapokból, kártyákból közösen egy kártyavár építése. Nem szabad közben beszélniük, csak más módon kommunikálhatnak egymással.

5. Színházi jelenet

Zenére az egyik drámatanár váratlanul lerombolja az általuk épített várat, mely összedől....

6. Egész csoportos beszélgetés

Miért sajnálták, hogy összedől? Mit jelent ez a vár? Minek a szimbóluma lehet a kártyavár az emberek életében? Mik az építőelemei a várnak?

7. Kiscsoportban további gyűjtés a témára

Összedőlhetnek az álmaink, karrierünk, a családunk, stb... Ezek közül három kiválasztása, képben megjelenítve. Az "összedőlést" megelőző állapotot keressük!

8. Képekből jelenetek készülnek kisebb csoportokban.

 

2016-01-22, péntek

 

1. Taps, dob, guggolás, ugrás

Koncentráció, egymásra figyelés, egymásra hangolódás: Körben állunk, egy irányítónk van, őt figyeljük. Egyszerre kell tapsolnunk, majd dobbantani, guggolni és ugrani.

2. Közös koreográfia készítése

A játék során a résztvevők által megadott, meghatározott mozdulatok épülnek fel egy kb. 8 ütemnyi sorrá.

3. Három irányba mutatás, kiáltás

Van egy irányító, aki mindig más lehet közülünk. Lendületesen mutat egy irányba, majd kiált hozzá. Pl. asztal (balra), ablak (jobbra), stb. A többiek a háta mögött vannak és mindig utána ismétlik a mozdulatot és a kiáltást. Lehet játszani a ritmussal, a hangerővel, stb...

4. Jelenetek készítése kiscsoportban

Tovább folytatjuk a munkát az előző nap összegyűjtött témákkal.

5. Jelenetek megnézése, újabb instrukciók mentén további jelenetek kidolgozása

6. Házi feladat:

A tegnapi üres lapokból (várépítés) kiindulva: Szerintetek ezek a lapok mit szimbolizálhatnak? Mik lehetnek az alapkövei egy számunkra fontos építménynek?
Fogalmak, kifejezések gyűjtése, majd ezekből dalszöveg írása, esetleg megzenésítése.