Simson a Tiszaparton - Januári foglalkozásvázlat

2016. január 22.

2016-01-21, Csütörtök


Bemelegítő játékok:

 • Ho-si-hő: Koncentrációs játék az egymásra hangolódás és közös koncentráció megteremtése érdekében.

Körben áll a gyerekcsapat távolságot hagyva egymás között. A játék indítója (a ’szamuráj’) ’Ho’ mondása közben rogyasztott térddel, kisterpeszben felhúzza imádkozó tartásba a feje felé kezét, így kiegyenesedve. Mire a két mellette álló ’Sí’ mondása közben imádkozó kéztartással, vállmagasságból a korábban ’Ho’-t mondó személy felé mozdulatot tesz, mintha karddal lesúlytana. ’Hő’ mondása közben továbbdobja az indító személy szemkontaktussal  és rámutatva a következő ’szamurájra’ középre engedve korábban feje felé emelt kezét. Ezután a körben így megy tovább a játék.

 • Zipp-zapp-boing: Koncentrációs játék a mentális és fizikai játékállapot megteremtése céljából

Körben áll a gyerekcsapat. 'Zipp' szó és tenyér erőteljes jobbra mutatásával továbbadódik a 'Zipp' szó. Így megy tovább a kör, mindenki azonos ritmusra a tőle jobbra következőnek a 'Zipp'-et kézmutatással. 'Zapp'-ra átlósan lehet továbbadni a játékot két kezes karlendítéssel vállmagasságból. A 'Zapp'-ot fogadó személy továbbadhatja a játékot 'Zipp'-el és 'Zapp'-al társainak. A 'Boing'-ot arra lehet használni, hogy megfordítsuk a játék menetét a körben. A hang hallatása közben az inger forrásánal irányába fordulunk két kezünket alkarunkból felemelve. 'Zapp' adására nem lehet 'Boing'-ot mondani és 'Boing' mondására sem lehet 'Boing'-gal válaszolni.

Színjátszós játékok:

 • Szülő-gyerek konfliktus példák megjelenítése

Négy csoportban dologzunk, melyek tagjai három gyerek és egy felnőtt. Az első változatban a felnőtt a szülőt játsza, a gyerekek pedig értelemszerűen a gyerek szerepet. 10 perc áll a csapatok rendelkezésére, hogy találjanak egy drámai helyezetet, amely aztán csoportonként bemutatásra kerül. Ezután a szerepek megcserélődnek, a gyerekek veszik át a felnőtt szerepeket és improvizációval konfliktusos helyezetet hoznak, melyben a felnőtt csapattagok játszák a gyermek szerepet. Mindez párban történik, egy felnőtt résztvevő és egy gyerek közreműködésével.

 • Csoportos improvizáció

A fiúk csoportosan egy improvizáció keretében Simsont szerelnek. A lányok jelenete pedig egy szórakozóhely mosdójában játszódik. Több csoportban dolgozunk, a célunk a készülő előadás alapstruktúrájának kialakítása.

 • Szülői szentenciák

Minden gyerek találjon ki 3-4 mondatott, és mindenki más a gyereket játsza. Gyerekek és felnőttek közös játéka kettős céllal: alapanyagkeresés, játékbátorság erősítése.


2016-01-22, Péntek


Bemelegítő játékok:

 • „Itt én ülök...”

Gyorsasági és koncentrációs játék a csoportfoglalkozás alapattitűdjének megteremtése céljából.

 • „Főztem neked kelkáposzta főzeléket...”

Mikroszituáció, egyben beszédgyakorlat, játékszituáció gyakorlása.

Színjátszós játékok:

 • Csoportos improvizáció

A tegnapi improvizációs helyzetek ismétlése, korrigálása. Jelenettisztítás.

 • Lehetséges további konfliktus helyzetek a szülő–gyerek szituációkban.
  • Megbeszélés
  • Szituáció egyeztetés
  • Jelenetvázlat
  • Jelenet eljátszása
  • Jelenet szövegének rögzítése
  • Ismétlés, immár rögzített változat megmutatás
 • Kiscsoportos jelenetek

Helyszín által megkötött improvizációk. Egyeztetés menete: lásd fent. (Lányok - Tiszapart; Fúk - Simson szerelés)